هنرستان هنر و رسانه ماهر

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

رشته های هنرستان اسلامی هنر و رسانه

دانش آموزان برتر ماهر

در ماهر چه میگذرد؟

کادر ماهر

اساتید ماهر

خدمت ماهر

9

سال خدمت

۱۰

کادر

۱۴۷

هنرآموختگان

۴۱

هنرآموزان

۱۳۸

هنرجویان

ماهر بلاگ

دیباچه

در سالهای اخیر رویکرد سیاسی به مسئله آموزش و امور تربیتی باعث شده روش‌های تربیتی درست در آموزش و پرورش تضعیف شده و عقاید التقاطی ترویج شود. ا وجود تلاش‌های برخی از نهادهای سیاستگذار برای رفع نارسایی‌ها و...

چشم انداز ماهر

مدرسه ی اسلامی هنر و رسانه (ماهر) با هدف تاسیس هنرستان آموزشی و فرهنگی با رویکردی اسلامی – انقلابی و پیشرو در ارائه خدمات آموزشی ، تربیتی ، هنری و رسانه ای به منظور پرورش نسلی آگاه و انقلابی و...

مأموریت مدرسه

پرورش هنرجویان ( دانش آموزان ) نخبه و انقلابی پای بند به اخلاق و خداجو ، مسؤولیت پذیر و خلاق، با مهارت یادگیری مستمر و اثربخشی مثبت در جامعه اسلامی ایران باپیگیری اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و...

نمایی از ماهر

گالری ماهر