هنرستان هنر و رسانه ماهر

تولیدات ماهر

تیزر اردوی مشهدالرضا علیه السلام

محمد مهدی کریمی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

anglerfish

آرتین حاج زینعلی

انیمیشن

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

tel 18

محمدکاظم نادری

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

erase

ارمیا قمصریان

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

عرف

محمد مهدی کریمی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

گل کوچیک

مانی اسلامی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

تیزر نیمه شعبان

دانیال کروبی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

روز پدر

امیرعلی سلیمانی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

جلسه اول از تست سوم

بردیا نجاریان

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

باقی مانده

سید حسین طیبی

انیمیشن

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

رایا

احمد معینی

شبکه و نرم افزار

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

تیزر ایستگاه صلواتی ولادت امام رضا علیه السلام

دانیال کروبی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

مستند انسان همان عروسک

محمدمهدی کریمی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

نمایشگاه کتاب

محمدمهدی کریمی و امیرطاها رحیم دل

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

کمک مومنانه

دانیال کروبی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

تیزر گردهمایی هنرستان

دانیال کروبی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

روز بارانی

علیرضا همتی

انیمیشن

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

بی تو علی میمیره

دانیال کروبی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

شهید فخری زاده

محمدحسین فتحیان و محمد امین یعقوبی

گرافیک

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

سی سخت

دانیال کروبی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

اثر برتر شبکه سالانه

مهدی ارسلانی

شبکه و نرم افزار

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

جنون

رضا حسینی مرام

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

بوی گل سوسن و یاسمن آمد

حسام اقوامی

تولید برنامه تلویزیونی

۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

این لحظه چند

امیرحسین غفارپور

تولید برنامه تلویزیونی

۱۳۹۹ – ۱۳۹۸